Váš televízor môže viac!

Možno že ste sa už stretli s pojmom "kalibrácia tv", ale nemáte najmenšie tušenie, čo to znamená. Definícia je jednoduchá. Kalibrácia je precízne nastavenie displeja podľa štandardu, ktorý sa používa vo filmových strihových štúdiách (je to tzv. štandard Rec.709). Vo výsledku dostávame obraz v podobe, v akej nám ho chcel autor ukázať. Bez deformácií a skreslení.

Ten istý film vyzerá ináč na dvoch neskalibrovaných televízoroch, zatiaľ čo režišér ho chcel ukázať ním určeným spôsobom.

Kalibrácia umožňuje získať najvyššiu vernosť reprodukcie obrazu a odstrániť jeho unavujúce skreslenia, ako napríklad:

Počas procesu berieme do úvahy aj charakteristiku miestnosti a svetelné podmienky.
To všetko za účelom využitia celého potenciálu skrytého vo Vašom televízore alebo projektore!

Verná reprodukcia obrazu

Kalibrácia sa od nastavení voľným okom liší tým, že je realizovaná pomocou meriaceho zariadenia. Vďaka tomu môžeme napodobniť pôvodný vzhľad videa, a nie skreslenú formu vzniknutú v dôsledku našich momentálnych pocitov a ilúzií.

Korektúra nastavení sa aplikuje na zariadení pomocou pokročilých funkcií (servisné menu, interface ISFccc). Vyberajú sa individuálne pre daný typ obrazovky , cestu video signálu a podmienky v akých pracuje. Vďaka tomu sú výrobné tolerancie a vplyv iných zariadení znížené na nulu.

Len skalibrovaný displej nám umožní objektívne posúdiť vzhľad filmu.

Médiá o nás

Test našich služieb na fórum HDTVPolska.com

Logo HDTVPolska.comV novembri 2011 majitelia najlepšieho AV fóra sa rozhodli otestovať výsledky kalibrácie. Záver? "Nahováram všetkých ... nechajte skalibrovať svoje hračky, efekt prevýši vaše očakávania. Služby ponúkane Matejom môžem odporučiť s čistým srdcom." Kliknite a prečítajte si celý test.

Spolupráca s časopisom AudioVideo

časopisom AudioVideo časopisom AudioVideo časopisom AudioVideo

Od roku 2012 spolupracujeme s v AV komunite oceňovaným časopisom AudioVideo a testujeme a recenzujeme zariadenia domáceho kina.